نساجی پود
نساجی پود اصفهان
exterior design of building
exterior design of building
Design and implementation of various types of buildings, classical, traditional and modern buildings
exterior design of building
exterior design of building
Design and implementation of various types of buildings, classical, traditional and modern buildings
Modern architecture
Modern architecture
Exploration and production from the printing industry and using graphic designers. Printers and texts, as well as newspapers and magazines in columns and rows as needed

Our services

Architectural design

Architectural design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
۰۱
Interior decoration design

Interior decoration design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
۰۲
Design and implemen

Design and implemen

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
۰۳
implementation of lighting

implementation of lighting

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
۰۴
 impement of cabinets

impement of cabinets

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
۰۵
Exhibition stands design

Exhibition stands design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
۰۶

Assign your time to better yourself by studying the writings of others. So you are simply Get what you have hard work for.

About us

Awat Architect Company is one of the top architects in Ahwaz, a subsidiary of Tamendo Consulting and Investment Company. The architectural firm, based on the day-to-day experience of the architectural world, has always been committed to implementing the most prominent projects, and has always tried to provide the best quality in the field of implementation and design of architecture and interior design.

Javad zaki

interior designer

Faramarz Sheykh

Expert Advisor

Ali amini

Executive supervisor

Maziyar Iranpor

Drawing design

Our project

پارچه های بیمارستانی

پارچه های بیمارستانی

پارچه ای که این روز ها استفاده بسیاری در بازار دارد، پارچه بیمارستانی است. این پارچه بر خلاف دیگر منسوجات، دارای بافت نمی باشد. یعنی هیچ تار و پودی ...

پارچه های فرم مدارس

پارچه های فرم مدارس

هر مدرسه و دبستان و یا دانشگاه براى نظم بیشتر، اعتبار مرکز، شخصیت دهی و دیگر عوامل، تمایل به یک شکل بودن لباس محصلین مجموعه خود دارد. مدارس بیشتر ...

پارچه های لباس کار

پارچه های لباس کار

لباس فرم  و لباس کار فقط برای نمایش نیستدر برهه ای از زمان ، بسیاری از ما تجربه پوشیدن لباس فرم در محل کار را خواهیم داشت. اگرچه ما فکر می ...

Articles